Frågor och svar:

LRpost - Övergripande frågor

Vad är LRpost för något?

Hur gör jag för att skaffa LRpost?

Hur gör jag för att logga in på LRpost?

 

Startsidan - Hur gör jag för att ...

Hur gör jag för att anpassa min startsida?

 

E-post - Hur gör jag för att ...

Hur gör jag för att läsa min e-post?

Hur gör jag för att skicka e-post?

Hur gör jag för att rättstava ett meddelande?

Hur gör jag för att söka efter vissa meddelanden?

Hur gör jag för att radera eller "arkivera" meddelanden?

Hur gör jag för att läsa LRpost från mitt vanliga e-postprogram?

 

LRpost - Övriga frågor

Hur länge kommer ni att tillhandahålla LRpost?

Vad händer med LRpost om jag går ur föreningen?

Kommer LRpost alltid att vara gratis?

 

Denna informationssida är under uppbyggnad och kommer efterhand att uppdateras med mer information.

 

 

____________________________________

© 2008 Ladugårdsförmännens Riksförbund

Sidan senast ändrad den 23 november 2008